Özgün ve Tematik Okulculuk

Ana sayfa > Eğitim > Özgün ve Tematik Okulculuk

ÖZGÜN VE TEMATİK OKULCULUK

Türkiye'de ilk kez Bilgenesil Okullarınca uygulanan ve başarılı sonuçlar veren eğitim sistemimizin temeli ‘özgün ve tematik okulculuk’ anlayışıdır. Özgün ve Tematik okulculuk sisteminde öğrencilerin akademik gelişimleri günlük değerlendirilir ve her hafta başında öğretmenlerimizce eksik tamamlama planlaması yapılır. Öğretmenlerin tespit ve yönlendirmesiyle öğrencilerimize özel masabaşı etütleri verilerek tespit edilen eksik konular o hafta içinde giderilir. Ayrıca öğrencilerimiz randevu sistemimizi de kullanarak eksik olduğu derslerden; Özgün ve Tematik okulculuk anlayışımız gereği, etüt alabilir ve etüt alacağı veya soru çözümü yapacağı öğretmeni kendisi de seçebilmektedir. Bu sistemle tam öğrenme gerçekleştirilerek öğrencilerimizin geçmiş konularla ilgili bir eksiği kalmadan yeni konulara geçmesi sağlanır. Rehberlik servisimizin uygulayacağı testlerle öğrencilerimizin öğrenme yöntemleri, kişilik tipleri, zekâ türleri tespit edilip kişiye özgü eğitim modelleri ve öğrenme yöntemleri okulumuzda uygulanır. Diğer yandan öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra ruhsal, duygusal, zeka ve davranış gelişimlerinin en iyi şekilde planlaması yapılır ve uygun yöntemlerle etkinliklerle desteklenir. Bu bağlamda akıl oyunları, teknoloji labaratuarları, tasarım atölyeleri etkin biçimde kullanılır. Sanatsal ve kültürel etkinliklerimizle öğrencilerimizin yetenekleri açığa çıkarılır. Tematik yaklaşım farklı disiplinleri bir tema ya da konu etrafında ilişkilendirerek kavramların bir bütünün içinde ele alınmasıdır. Katılımcı eğitim tarzı ve edinerek öğrenme tematik eğitim modelinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Tematik eğitim yaklaşımı Amerika, Kanada ve Avrupa'da yıllardır uygulanan ve hala uygulanmaya devam eden, dönemin en başarılı eğitim yaklaşımlarından biri olarak gösterilir. Bu eğitim ekolünde hedeflenen sonuç, öğrencilerin alanlarında uzman ve başarılı birer birey haline gelmelerini hedefler. Tematik öğrenme yaklaşımıyla amacımız kazanımların pekiştirilmesini, önceki öğrenme temellerinin üzerine yenilerinin eklenmesini ve çocuğun ihtiyaçlarına, yeteneklerine ve gelişim düzeylerine uygun öğrenme yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamaktır.