Kişiye Özgü Eğitim

Ana sayfa > Eğitim > Kişiye Özgü Eğitim

KİŞİYE ÖZGÜ EĞİTİM VE KİŞİSEL ÖĞRENME STİLİ UYGULAMASI

Her bireyin ayrı bir öğrenme dünyası olduğu için öğrencilerin öğrenme stilleri, onların parmak izleri kadar önemlidir.

BİLGENESİL olarak bireyselliğe önem vererek ve farklılıkları göz önüne alarak öğrenci için en uygun öğrenme stilini geliştirmekteyiz. 

Biliyoruz ki öğrencilerin öğrenme stilleri ne kadar iyi bilinirse, onların başarılı bir öğrenim süreci geçirmelerine o oranda katkı sağlayabiliriz. 

Öğretim yılı başında, öğrencilerimize kişisel öğrenme stili testi uygulayarak, öğrencinin hangi ortamlarda, ne şekilde çalışmasının kendisi için daha verimli olabileceğiyle ilgili yönlendirme ve planlama yapmaktayız. 

Bu uygulama, öğrencinin kendi öğrenme stili hakkında farkındalığının artması ve daha ilgili ve istekli ders çalışmasını sağlarken, akademik başarısının artmasını ve yeteneklerinin açığa çıkmasını da beraberinde getirir.