Yabancı Dil Eğitimi

Ana sayfa > Eğitim > Yabancı Dil Eğitimi

YABANCI DİL EĞİTİMİ

BİLGENESİL dil eğitimini dünyanın her yerinde en önemli iletişim aracı olduğu bilinciyle hareket eder. BİLGENESİL yabancı dil öğreniminin bir ihtiyaç olduğu bilinciyle ideal bir planlama yaparak ve bunu anaokulundan başlatarak son sınıflara kadar uygulayan bir kurum kültürüne hakimdir. Kurumumuz dil eğitimini verirken o dilin gramer özelliklerini öğretmekten ziyade dilin çağrışım boyutunu esas alarak dil edindirme hedefi olan ve öğrencilerinin belirli bir seviyede dil yetisini kullanabilen bireyler olarak yarınlara taşıyacak bir kurum kültürüyle yetiştirme yolunda ilerlemektedir. BİLGENESİL dil öğretiminde öğrencilerimizin dört dil yeteneğini de (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaya özen göstermektedir. Alanında son derece uzman öğretmenlerimiz bunun için tasarlanmış iki adet dil sınıfında çalışmalar yapmaktadır. Okulumuzda çok aktiviteli ve eğlenceli dersler eşliğinde öğrencilerimiz yeteneklerini sergileme şansına sahip olmaktadır. Sınav hazırlık sürecinde yapılan çalışmalarla ve sınav deneyimiyle öğrencilerine dil edinim ve kullanımının tüm avantajlarını sunar. Dil öğretirken bu alandaki deneyimli öğretmenler eşliğinde etkin ders araç ve gereçlerini yine etkin yöntemlerle ve teknoloji desteğiyle ideal bir dil eğitimini öğrencilerine sunar. BİLGENESİL çalışmalarını bu bağlamda devam ettirirken Cambridge University CESOL sınavlarına da öğrencilerini hazırlar. Yeni yapılandırılan eğitim- öğretim sisteminde öğrencilerimizin uluslararası sertifikalar almaları da büyük önem kazanmıştır. Bu sebeple BİLGENESİL yabancı dil eğitim programının içerisine uluslararası sertifika çalışmalarını da başarıyla dahil etmiştir. Her yıl Türkiye'nin birçok şehrinde Britist Council tarafından düzenlenen Cambridge ESOL sınavları Öğrencilerin uluslararası bir standartta dil öğrenmelerini ve onları ileride girecekleri dil sınavlarına alıştırmak amacıyla hazırlanmış olmakla beraber dil öğreniminde başarıyı teşvik eden ve öğrencilerin dil becerilerini gösteren sınavlardır. Her yıl dünyanın her yerinden yüz binlerce öğrenci bu sınavlara girmektedir. BİLGENESİL, ESOL sınavlarını öğretim programlarına başarılı bir şekilde dahil etmiştir.