Bilgenesil Yayın

Ana sayfa > Eğitim > Bilgenesil Yayın

BİLGENESİLYAYIN

Okul ve sınav başarısında çocuklarımızın kullanacağı yayın ve doküman dünyası önem bakımından eğitmen kadrosunun hemen arkasından gelir. Çünkü sınıf ortamının dışında soyut bilginin kavranması, etkinliklerle, ucu açık soru uygulamalarıyla ve testlerle edinilen bilgiyi kullanmaları, geliştirmeleri ve somutlaştırmaları açısından öğrencilerimizin en büyük yardımcısı yayın dünyasıdır. Okulumuz öğrencilerimizi yazılı ve merkezi sistem sınavlarına hazırlayacak kaynaklar konusunda da en iyisini sunmaktayız. Uzman eğitimciler tarafından özenle hazırlanmış kaynaklarımız eğitim kadromuzla birlikte çocuklarımıza hayal etikleri okul ve mesleklere bir adım daha yaklaştıracaktır. Öğrencilerimizi buluşturacağımız yayın ve diğer materyallerimiz müfredatla uyumlu, yazılı sınavlara hazırlayıcı ve merkezi sistem sınav sorularıyla paralel içerikli özelliklere sahiptir. Ünite içerisinde yer alan konuları kapsayan çok seçenekli ve ucu açık sorulardan oluşan testlerle, öğrencilerin işlenen konuları ve hedef davranışları ne ölçüde kavradığı kontrol edilir. Sınama amaçlı sınavlar düzenli aralıklarla uygulanır. Kontrol ve eksik tespiti amaçlı hazırlanan bu testlerin bir kısmı okulda çözülür, bir kısmı da eve ödev olarak verilir.